Independent

consultants

PËR NE

Alliance Consulting Group është kompani konsulentë me fokus kryesor për të ndihmuar kompanitë dhe Institucionet e ndryshme ne rrugën e tyre drejt Suksesit. ACG ofron shërbimet e saj ne disa fusha si Konsulencëmenaxheriale, Implementimin e Standardeve Ndërkombëtare, Menaxhimi i projekteve si dhe Ngritje te Kapaciteteve.

SHËRBIMET

CERTIFIKIME ME ISO

KONSULENCË MENAXHERIALE

MENAXHIMI I PROJEKTEVE

NGRITJE E KAPACITETEVE

CERTIFIKIMET

https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2018/09/iso9001-3-723x810.png
ISO 9001:2015 është sistem i përgjithshëm i menaxhimit të cilësisë...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/08/iso22000-723x810.png
ISO 22000:2018 Standardi Ndërkombëtar I Sigurisë Ushqimore...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/08/ISO14001-1-723x810.png
ISO 14001 është standardi ndërkombëtar për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/08/HACCP-1-723x810.png
HACCP është një standard ndërkombëtar që përcakton kërkesat për kontroll...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/08/iso45001-1-723x810.png
ISO 45001 është standardi ndërkombëtar botëror për shëndetin dhe sigurinë në punë...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2022/08/ce-1-723x810.png
Markatura CE është i detyrueshme për exportin e produkteve në BE...
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_05.png
KONSULENCA ËSHTË INVESTIM POR ASESI SHPENZIM
https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/09/company-name-accent.png

Richard Garrett
Gridsome

https://www.acg-kosova.com/wp-content/uploads/2020/09/signature-accent.png
“As long as businesses have problems that need solutions, consultants will be valuable.” - Hendrith Vanlon Smith Jr
“Consulting is a hobby to guide you on the right path.” - Dax Bamania
“Instead of waiting for a leader you can believe in, try this: Become a leader you can believe in.” ― Stan Slap
“Effective consulting is about gathering and presenting actionable data, and helping businesses solve problems, implement solutions, and innovate.” ― Hendrith Vanlon Smith Jr

6 ARSYET PËR TË BASHKËPUNUAR ME NE