CE MARK

Markatura CE apo Conformitè Europeenne përkufizohet si shënimi i detyrueshëm i konformitetit të Bashkimit Evropian (BE) për rregullimin e mallrave të shitura brenda Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) që nga viti 1985. Markimi CE përfaqëson deklaratën e një prodhuesi që produktet përputhen me direktivat e kërkuara nga BE-ja. Këto direktiva zbatohen jo vetëm për produktet brenda BE-së, por edhe për produktet që prodhohen ose projektohen për t’u shitur përbrenda territorit tëBE. Kjo e bënë markën CE të njohur në mbarë botën