ISO 9001 – MENAXHIMI I CILËSISË

bt_bb_section_top_section_coverage_image

ISO 9001 – MENAXHIMI I CILËSISË

ISO 9001:2015 është sistem i përgjithshëm i menaxhimit të cilësisë që mund të zbatohet gjerësisht për bizneset e çdo madhësie. Është një standard i njohur globalisht që mund t’ju ndihmojë të lëvizni në tregje të reja dhe të përmirësoni reputacionin tuaj me klientët, furnitorët dhe palët e tjera të interesuara. Ju mund të përdorni ISO 9001 për të përmirësuar kontrollin e cilësisë dhe kënaqësinë e përgjithshme të klientit, për të përmirësuar rrjedhën e punës, për të menaxhuar rrezikun në mënyrë më efektive.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË
ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT
ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË
ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT
ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT
ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT
ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR
ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË
GOOD FARMING PRACTICES – GFP
CE MARK
HALAL
ETAG 004
HACCP

KONTAKT