Acg Kosova | Certifikimi me ISO
16219
page-template-default,page,page-id-16219,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CERTIFIKIMI ME ISO

Certifikimi me ISO Standarde është prioritet i lartë për bizneset dhe institucionet sipas kërkesave ndërkombëtare që ndikon në lehtësimin e hyrjes në tregjet Evropiane dhe botërore.

ISO Standardet janë të nevojshme për:

 • Pjesëmarjen në ankande publike të organizuara nga institucionet shtetërore;
 • Pjesëmarrjen në projekte të financuara nga fondet kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Krijimin e marrëdhënieve tregtare me partnerë të huaj.
 • Zgjërimin e biznesit dhe shërbimeve edhe në vende tjera.

Certifikimi me ISO Standarde është prioritet i lartë për bizneset dhe institucionet sipas kërkesave ndërkombëtare që ndikon në lehtësimin e hyrjes në tregjet Evropiane dhe botërore.

ISO Standardet janë të nevojshme për:

 • Pjesëmarrjen në ankande publike të organizuara nga institucionet shtetërore;
 • Pjesëmarrjen në projekte të financuara nga fondet kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Krijimin e marrëdhënieve tregtare me partnerë të huaj.
 • Zgjerimin e biznesit dhe shërbimeve edhe në vende tjera.

Avantazhet e certifikimit me ISO janë:

 • Përmirësimi i imazhit të shoqërisë dhe besueshmërisë në treg si për partnerët vendas ashtu edhe për ata të huaj;
 • Pasqyrimi i angazhimit për tu përshtatur me kërkesat ligjore të zbatueshme;
 • Rritja e besueshmërisë së klientëve dhe punonjësve të kompanisë, në angazhimin e tyre për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore, në mënyrë të vazhdueshme;
 • Përcaktimi i procedurave të qarta për zhvillimin e shoqërisë;
 • Rritja e konkurrencës në tregjet vendase dhe të huaja;
 • Tregimin e shqetësimeve aktive për përmirësimin e aktivitetit dhe futja e praktikave më të mira në fushë.

ACG asiston në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për fillimin e auditimit për certifikim me ISO Standarde.

ACG ka marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani të akredituara për të bërë licencimin me ISO standarde. Ato janë:

 1. TRB International (Kompani Turke )
 2. UNICERT GMBH (Kompani Gjermane)
 3. TUV SUD (Kompani Austriake)

 

Llojet e ISO standardeve:

 • ISO 9001 – Sistemi Menaxherial i Cilësisë
 • ISO 14001 – Sistemi Menaxherial i Ambientit
 • ISO/OHSAS 18001 – Sistemi Menaxherial i Shëndetit të Punëtorëve dhe Sigurisë në Punë
 • ISO 22000 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë së Produktit
 • ISO/IEC 27001 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë së Informacionit
 • ISO 28000 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë në Zinxhirin e Furnizimit
 • ISO 3434-2 –Kualifikimi i Prodhimeve të Saldimit
 • ISO 39001 – ISO – Sigurimi për Trafikun Rrugor
 • ISO 50001 – Sistemi Menaxherial i Energjisë
 • Praktikat më të mira të Bujqësisë – Good Farming Practices – GFP
 • Marka CE
 • Marka Halal

Llojet e ISO standardeve:

 • ISO 9001 – Sistemi Menaxherial i Cilësisë
 • ISO 14001 – Sistemi Menaxherial i Ambientit
 • ISO/OHSAS 18001 – Sistemi Menaxherial i Shëndetit të Punëtorëve dhe Sigurisë në Punë
 • ISO 22000 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë së Produktit
 • ISO/IEC 27001 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë së Informacionit
 • ISO 28000 – Sistemi Menaxherial i Sigurisë në Zinxhirin e Furnizimit
 • ISO 3434-2 –Kualifikimi i Prodhimeve të Saldimit
 • ISO 39001 – ISO – Sigurimi për Trafikun Rrugor
 • ISO 50001 – Sistemi Menaxherial i Energjisë
 • Praktikat më të mira të Bujqësisë – Good Farming Practices – GFP
 • Marka CE
 • Marka Halal