Acg Kosova | Grante për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga EU
16319
post-template-default,single,single-post,postid-16319,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Grante për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga EU

EU ndanë Grante për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë

Ju njoftojmë se Alliance Consulting Group sh.p.k. ju ofron mundësinë e bashkëpunimit në përgatitjen e koncept dokumentit për grantet e ofruara nga Komisioni Evropian
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj Thirrje për Aplikim është forcimi i ekonomisë duke përmirësuar kapacitetet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë përmes krijimit të vendeve të reja të punës.

Objektivat specifike të kësaj thirrje për Aplikim janë:

• Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve prodhuese, ndikimi ekonomik dhe konkurrueshmëria e Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në përputhje me standardet e BE për menaxhimin e cilësisë;

• Rritja e eksporteve, zëvendësimi i importeve dhe lehtësimi i krijimit të vendeve të punës;
Mbështetja e inovacionit, diversifikimit dhe zhvillimit të aktiviteteve të biznesit në 6 sektorët prioritarë :

Sektorët që mund te aplikohet:

1. Përpunimi i drurit përfshirë mobiliet;
2. Teknologjia informative dhe e komunikimit (TIK);
3. Tekstili dhe përpunimi i lëkurës;
4. Përpunimi i metaleve;
5. Shërbime;
6. Turizmi

Shuma e kërkesave për mbështetje në këtë Thirrje për Aplikim duhet të jetë:

Pjesa 1:

Sektorët me intensitet të ulët të kapitalit (TIK, Shërbime, Tekstili dhe përpunimi i lëkurës) mund te aplikojne me Shumen minimale: 20,000 € – Shuma maksimale: 100,000 €

Pjesa 2:
Sektorët me intensitet të lartë të kapitalit (përpunimi i drurit përfshirë mobiliet, përpunimi i metaleve dhe turizmi) mund te aplikojne me Shumen minimale: 20,000 € – Shuma maksimale: 250,000 €

Afati i fundit pët aplikim është: 07 Gusht 2017 në orën 11:00

Për më shumë, kontaktoni:
Tel: ‎+377 44 228 736; ‎+386 49 228 736
e-mail: [email protected]
web: www.acg-kosova.com