ISO 9001 – MENAXHIMI I CILËSISË

ISO 9001:2015 është sistem i përgjithshëm i menaxhimit të cilësisë që mund të zbatohet gjerësisht për bizneset e çdo madhësie. Është një standard i njohur globalisht që mund t’ju ndihmojë të lëvizni në tregje të reja dhe të përmirësoni reputacionin tuaj me klientët, furnitorët dhe palët e tjera të interesuara. Ju mund të përdorni ISO 9001 për të përmirësuar kontrollin e cilësisë dhe kënaqësinë e përgjithshme të klientit, për të përmirësuar rrjedhën e punës, për të menaxhuar rrezikun në mënyrë më efektive.

Llojet e ISO standardeve të ofruara nga ACG:

ISO 9001 – SISTEMI MENAXHERIAL I CILËSISË

ISO 14001 – SISTEMI MENAXHERIAL I AMBIENTIT

ISO/OHSAS 18001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SHËNDETIT TË PUNËTORËVE DHE SIGURISË NË PUNË

ISO 22000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË PRODUKTIT

ISO/IEC 27001 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË SË INFORMACIONIT

ISO 28000 – SISTEMI MENAXHERIAL I SIGURISË NË ZINXHIRIN E FURNIZIMIT
ISO 3434-2 –KUALIFIKIMI I PRODHIMEVE TË SALDIMIT

ISO 39001 – ISO – SIGURIMI PËR TRAFIKUN RRUGOR

ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 50001 – SISTEMI MENAXHERIAL I ENERGJISË

GOOD FARMING PRACTICES – GFP

CE MARK

HALAL

ETAG 004

HACCP

KONTAKT