Acg Kosova | Konsulencë Menaxheriale
16216
page-template-default,page,page-id-16216,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Konsulence Menaxheriale

Fokusi ynë është sigurimi i mbështetjes për biznese të vogla dhe të mesme në krijimin e infrastrukturës  zhvillimore. ACG ka një staf profesional dhe bashkëpunëtor profesional vendor dhe ndërkombëtar të fushave përkatëse që e bënë të shquhet për profesionalizmin e saj në shërbimet që ofron.

Fokusi ynë është sigurimi i mbështetjes për biznese të vogla dhe të mesme në krijimin e infrastrukturës  zhvillimore. ACG ka një staf profesional dhe bashkëpunëtor profesional vendor dhe ndërkombëtar të fushave përkatëse që e bënë të shquhet për profesionalizmin e saj në shërbimet që ofron.

Me një staf mirë të trajnuar dhe profesional në lëmin e biznesit, ACG ofron shërbime në:

 • Hartimin e Biznes Planeve,
 • Analiza financiare,
 • Analiza të tregut,
 • Hartimi i projekt propozimeve,
 • Asistencë për aplikim në grande
 • Trajnime profesionale në fushën e zhvillimit te biznesit,
 • Këshillime për bizneset e vogla,
 • Asistence fiskale,
 • Këshilla dhe Shërbime kontabiliteti
 • Organizimi i konferencave, tryezave të rrumbullakëta, panaireve, prezantimeve, Promovime zyrtare, Hapje zyrtare
 • Studime fizibiliteti
 • Menaxhimin e projekteve
 • Mbikëqyrja e projekteve
 • Hartimi i strategjive zhvillimore
 • Hartimi i Planeve implementuese
 • Hartimin e strategjive monitoruese
 • Hartimin e strategjive vlerësuese

 

ACG ju ndihmon në jetësimin e qëllimeve strategjike, duke koordinuar strategjinë, njerëzit dhe proceset në mënyrë që të formojë një biznes të suksesshëm ku individët mund të përparojnë dhe kontribuojnë, dhe ku biznesi mund të arrijë nivel të lartë dhe të qëndrueshëm të performancës.

Ne sjellim përvojë nga pozita të larta organizative dhe njohurinë teorike e cila formëson të gjitha aspektet e zhvillimit të biznesit. Ne po ashtu ofrojmë përvojën tonë profesionale përmes ekspertëve që t’iu ndihmojnë që të ndërtoni aftësitë organizative në mënyrë që t’i jetësoni qëllimet tuaja për transformim. Duke iu ndihmuar që të keni pasqyrë të qartë dhe të detajuar në lidhje me kërkesat për transformim, duke radhitur dhe integruar matësit strategjik të transformimit, lidershipit dhe kulturës; optimizmit të strukturës organizative; ndërtimit të një biznesi me performancë të lartë; involvimit dhe inkuadrimit të punëtorëve tuaj dhe transformimit të biznesit tuaj.