Acg Kosova | Trajnime profesionale
16208
page-template-default,page,page-id-16208,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

TRAJNIME PROFESIONALE

ACG ka një staf profesional dhe të certifikuar ndërkombëtarisht në ofrimin, organizimin dhe implementimin e moduleve të ndryshme të ngritjes së kapaciteteve të stafit të bizneseve vendore, dhe ky shërbim konsiderohet si njëra nga fushat më të forta tek ACG në ndarjen e njohurive me pjesëtarë të kompanive që janë të interesuara për njërën nga shërbimet e poshtëshënuara.

ACG organizon dhe mund të mbajë trajnime në fushat:

 

 • Gjenerimi i idesë për biznesin e juaj [formëstruktura, prezantim dhe lokacioni]
 • Të kuptuarit e tregut [ trajnim një ditor]
 • Rëndësia e marketingut
 • Menaxhimi i projekteve
 • Bazat e hartimit të planit të biznesit
 • Hartimi i CV-së
 • Komunikimi profesional,
 • Dëgjimi aktiv
 • Negocimi i marrëveshjeve
 • Shkrimi i letrave profesionale
 • Si të shesim produktin tonë
 • Zhvillimi i një strategjietë marketingut
 • Identifikimitregut të synuar
 • Roli i reklamës në zhvillimin e kompanisë
 • Rëndësia e shfrytëzimit të teknologjisë informative dhe rrjeteve sociale, për promovimin e punës tuaj
 • Çfarëështë një Konsulent Menaxhimi,
 • Përcaktimii praktikës/shërbimit tuaj
 • Aftësie nevojshme për sukses dhe fitim
 • Planifikimi Strategjik
 • Rëndësia e Marketing-ut
 • Financa dhe Kontabilitet
 • Ndërtimi i marrëdhënieve
 • Hartimi i kontratave & Marrëveshjeve bashkëpunimi
 • Përdorimi i Microsoft Project Profesional 2007