ISO 45001 – SHENDETI & SIGURIA

ISO 45001 është standardi ndërkombëtar botëror për shëndetin dhe sigurinë në punë, i lëshuar për të mbrojtur punonjësit dhe vizitorët nga aksidentet dhe sëmundjet që lidhen me punën. Certifikimi ISO 45001 u zhvillua për të zbutur çdo faktor që mund t’u shkaktojë punonjësve dhe bizneseve dëm të pariparueshëm. Standardet e tij janë rezultat i një përpjekjeje të madhe nga një komitet ekspertësh të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë, të cilët shikuan nga afër një sërë qasjesh të tjera për menaxhimin e sistemit – duke përfshirë ISO 9001 dhe ISO 14001. Përveç kësaj, ISO 45001 u krijua për të marrë shëndetin e tjerë ekzistues në punë dhe standardet e sigurisë.